Πώς ο τραπεζικός τομέας μπορεί να αξιοποιήσει την αυτοματοποίηση εγγράφων

Πώς ο τραπεζικός τομέας μπορεί να αξιοποιήσει την αυτοματοποίηση εγγράφων

März 5, 2023 0 Von admin

Η αναζήτηση για καλύτερη απόδοση και υψηλότερα περιθώρια τροφοδοτεί τη ζήτηση για αυτοματισμούς fintech. Σύμφωνα με τον χάρτη αγοράς Ocrolus 2022, οι βασικές τάσεις περιλαμβάνουν την αυξανόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) από τους fintechs και το συνεχές ενδιαφέρον για την τεχνολογία ανίχνευσης απάτης.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αγκαλιάζουν τη μετάβαση από τη μη αυτόματη αναθεώρηση εγγράφων στις αυτοματοποιημένες ροές εργασίας που διευκολύνουν τον δανεισμό για δανειστές και δανειολήπτες. Η ταχύτητα και η ακρίβεια είναι κρίσιμες για τον ψηφιακό δανεισμό. Το Ocrolus έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να λαμβάνουν αποφάσεις υψηλής ποιότητας με αξιόπιστα δεδομένα και πρωτοφανή ταχύτητα. Οι λύσεις αυτοματοποίησης τραπεζικών εγγράφων όπως το Ocrolus επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εγκρίνουν δάνεια ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ακολουθούν έξι βασικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι fintechs για να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες αυτοματοποίησης της ροής εργασίας τους:

Έξι στρατηγικές για την επίσπευση της διαδικασίας δανεισμού με χρήση αυτοματισμού

1. Καταργήστε τη μη αυτόματη αναθεώρηση

Η εξάλειψη του μη αυτόματου ελέγχου των εγγράφων συμβάλλει στην επιτάχυνση της επεξεργασίας των τραπεζικών δεδομένων και στη διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων. Ο αυτοματισμός μειώνει τα λάθη και βελτιώνει την ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν οι ασφαλιστές από τους επεξεργαστές δανείων. Για παράδειγμα, το Ocrolus μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας επαλήθευσης τραπεζικών κινήσεων, εξάγοντας αυτόματα δεδομένα από τραπεζικά αντίγραφα κίνησης με υψηλή ακρίβεια και παρέχοντας ισχυρή ανάλυση ταμειακών ροών, διευκολύνοντας την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

2. Τυποποιήστε την επικοινωνία

Η κακή επικοινωνία είναι ένα παράδειγμα του πώς το ανθρώπινο λάθος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία δανεισμού. Η παραδοσιακή προσέγγιση στη διεκπεραίωση δανείων βασίζεται σε μια κουραστική και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί επαναλαμβανόμενη χειρωνακτική εργασία και δυσκίνητα βήματα επικοινωνίας, τόσο εσωτερικά όσο και μεταξύ ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και των πελατών του.

Η τυποποίηση απλοποιεί την επικοινωνία και διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δανειστών και των καταναλωτών εντός των ιδρυμάτων. Η αυτοματοποίηση επεξεργασίας εγγράφων εξαρτάται από σαφή και φιλικά προς τη μηχανή δεδομένα για ακριβείς αποφάσεις δανεισμού. Επιπλέον, οι κεντρικές επικοινωνίες που σχετίζονται με κάθε δανειολήπτη διευκολύνουν τον έλεγχο και τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

3. Παροχή ηλεκτρονικών εγγράφων

Η μη αυτόματη εκτύπωση, σάρωση και αποστολή με φαξ εγγράφων επιβραδύνει τον χρόνο επεξεργασίας και έγκρισης για αιτήσεις δανείου. Αντίθετα, η ψηφιακή συνεργασία εξαλείφει την ανάγκη για αυτές και άλλες δυσκίνητες χειροκίνητες διαδικασίες. Οι ροές εργασιών που βασίζονται σε ψηφιακά έγγραφα μειώνουν επίσης τον όγκο της πρόσθετης επεξεργασίας και ελέγχου του χαρτιού σε κάθε βήμα της διαδικασίας δανεισμού.

Η Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) είναι ένα βασικό στοιχείο στη διαδικασία αυτοματισμού. Η τεχνολογία Ocrolus επιλέγει έξυπνα το εργαλείο εξαγωγής ή OCR που παράγει τα πιο ακριβή αποτελέσματα. Τα πεδία δεδομένων που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν αυτόματα υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό μηχανικής και ανθρώπινης αναθεώρησης.

4. Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας

Ο αυτοματισμός είναι το κλειδί για μια πιο απρόσκοπτη ψηφιακή ροή εργασιών, που εξορθολογίζει τα πάντα, από την επεξεργασία εγγράφων δανείου έως τη λήψη υπογραφών έγκρισης ηλεκτρονικά. Η τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης επιτρέπει στις πληροφορίες από έντυπα έγγραφα να ενσωματωθούν και να δομηθούν σε δεδομένα που μπορούν να επιταχύνουν τις αποφάσεις δανεισμού. Η Ocrolus επεξεργάζεται κάθε έγγραφο με υψηλή ακρίβεια χάρη στην τεχνολογία Human-in-the-Loop που επωφελείται από τη μηχανική μάθηση για την επεξεργασία και τους ειδικούς σε ανθρώπους για την επικύρωση.

5. Παρακολουθήστε το έγγραφο και την κατάσταση του δανείου

Ο αυτοματισμός είναι η μηχανή που απαιτείται για την εφαρμογή λύσεων διαχείρισης ροής εργασιών που επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαχειρίζονται και να μοιράζονται έγγραφα από ένα διαδικτυακό αποθετήριο. Η τεχνολογία διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών αυτοματοποιεί ολόκληρη τη ροή εργασίας της αίτησης δανείου, από τη συλλογή εγγράφων έως την έγκριση. Η δυνατότητα αυτόματης ευρετηρίασης και οργάνωσης εγγράφων και δεδομένων καθιστά τη διαχείριση των εγγράφων και της κατάστασης δανείου ταχύτερη και ευκολότερη. Το Ocrolus Detect, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης για να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίσουν πιθανά δόλια έγγραφα δανείου. Αυτή η λύση εντοπισμού απάτης σε χρηματοοικονομικά έγγραφα χρησιμοποιεί αλγόριθμους που αξιοποιούν ένα σύνολο δεδομένων με περισσότερες από 100 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από χιλιάδες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το αποτέλεσμα είναι μια αυτοματοποιημένη λύση ανίχνευσης απάτης υψηλής ακρίβειας.

δωρεάν banner λίστας ελέγχου cta 3

6. Βοήθεια για τη συμμόρφωση

Εκτός από τον εντοπισμό απάτης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κυβερνητικούς κανονισμούς. Πολλοί fintechs υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις που καλύπτουν τα πάντα, από τον δίκαιο δανεισμό και τη μη διάκριση έως την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Η αυτοματοποίηση της συμμόρφωσης εξοικονομεί χρόνο και χρήμα των fintech για τη διαχείριση των ροών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των πιστωτικών αποφάσεων, της επεξεργασίας τεκμηρίωσης και της δέουσας επιμέλειας δανείων. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC) διευκολύνουν επίσης τη διαχείριση κινδύνου και παρέχουν μια διαδρομή ελέγχου για βοήθεια στη φορολογική, αδειοδότηση, λογιστική και νομική κανονιστική συμμόρφωση.

Πώς τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση εγγράφων

Δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν με επιτυχία την αυτοματοποίηση τραπεζικών εγγράφων για τη βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας είναι το Kapitus και το Excelerate Capital.

Κεφάλαιο: Το fintech — τόσο άμεσος δανειστής όσο και αγορά με δίκτυο συνεργατών χρηματοδότησης — αντικατέστησε το σύστημα χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων με μια αυτοματοποιημένη λύση που αναπτύχθηκε από την Ocrolus. Ως αποτέλεσμα, το Kapitus μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μηχανική εκμάθηση για εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων, διευκολύνοντας τα πάντα, από την αυτοματοποίηση εγγράφων έως τον εντοπισμό απάτης. Εκτός από την εξάλειψη της μη αυτόματης εισαγωγής και ελέγχου δεδομένων, το αυτοματοποιημένο σύστημα παρέχει στην Kapitus μια λύση επεξεργασίας και αναδοχής δανείων από άκρο σε άκρο.

Αύξηση κεφαλαίου: Ο ενυπόθηκος δανειστής πλήρους υπηρεσίας εφάρμοσε μια λύση αυτοματισμού Ocrolus για να επιταχύνει την επεξεργασία και τον έλεγχο εγγράφων. Εκτός από την ταχύτερη επεξεργασία, η αυτοματοποίηση επιτρέπει στο Excelerate να υπερβαίνει το πιστωτικό σκορ του δανειολήπτη κατά τη λήψη αποφάσεων δανεισμού. Η πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα από έγγραφα δανειολήπτη επιτρέπει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξετάζει περισσότερα από τα παραδοσιακά πιστωτικά σκορ κατά την εξέταση μιας αίτησης στεγαστικού δανείου. Η αυτοματοποίηση έχει μειώσει τους χρόνους αναθεώρησης αναδοχής από δύο ώρες σε 30 λεπτά. Τελικά, η αυτοματοποίηση της εξέτασης εκατομμυρίων σελίδων τεκμηρίωσης δανείου κάθε χρόνο θα επιτρέψει στην Excelerate Capital να κλιμακώσει ευκολότερα τις δυνατότητες επεξεργασίας δανείων για να καλύψει τη ζήτηση των καταναλωτών.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία εγγράφων για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η έξυπνη επεξεργασία εγγράφων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους fintechs. Σύμφωνα με McKinsey, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές μπορεί να αποφέρει έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε πρόσθετη αξία ετησίως. Σε αυτήν την ψηφιακή εποχή που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία αυτοματισμού σημαίνει κάτι περισσότερο από καλύτερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος. μεταφράζεται σε χαμηλότερο κίνδυνο και καλύτερη ανθρώπινη λήψη αποφάσεων.

Συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας σε θέματα αυτοματισμού για να μάθετε πώς η Ocrolus μπορεί να σας βοηθήσει να επαληθεύσετε τραπεζικά έγγραφα χρησιμοποιώντας αυτοματισμό.