Η iSun επενδύει σε Encore Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την προώθηση ηλιακών έργων

2
Η iSun επενδύει σε Encore Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την προώθηση ηλιακών έργων

iSun Inc.μια εταιρεία υποδομής ηλιακής ενέργειας και καθαρής κινητικότητας, κατέληξε σε οριστική συμφωνία για την πραγματοποίηση στρατηγικής επένδυσης σε μετοχές μειοψηφίας σε Encore Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςμια κοινοτικής κλίμακας εταιρεία καθαρής ενέργειας και εμπορικός προγραμματιστής ηλιακής ενέργειας.

«Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την πρόοδο που σημειώνουμε σταθερά έναντι της τριπλής στρατηγικής μας για ανάπτυξη», λέει ο Jeffrey Peck, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της iSun. «Με την εμβάθυνση της μακροχρόνιας σχέσης μας με την Encore Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα αποκτήσουμε πολύτιμες γνώσεις για νέες γεωγραφικές αγορές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε περαιτέρω τη στρατηγική C&I μας.

«Εξίσου σημαντικό, θα ενισχύσουμε μια μακροπρόθεσμη σχέση με έναν συνεργάτη του οποίου οι αξίες και η δέσμευση για την καινοτομία αντικατοπτρίζουν τις δικές μας», προσθέτει ο Peck. «Η εμπειρία της Encore στην ανάκτηση υποτιμημένων ακινήτων για παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας και την αναζωογόνηση των κοινοτήτων με την ανάπτυξη αγροβολταϊκών λύσεων δείχνει ότι κατανοεί τις προκλήσεις που συχνά συνδέονται με την απόκτηση συμμετοχής σε κοινοτικά έργα ανάπτυξης καθαρής ενέργειας και τελικά μειώνει τα εμπόδια για ηλιακή υιοθεσία».

Η επένδυση θα επιταχύνει την επέκταση των εμπορικών, βιομηχανικών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας της iSun σε νέες γεωγραφικές αγορές. Θα επιτρέψει στην Encore να προωθήσει περαιτέρω λύσεις καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας + αποθήκευσης, της ανάπλασης σε ανοιχτό πεδίο και πρωτοβουλιών διπλής χρήσης γης/αγροβολταϊκών.

«Αυτή η νέα έγχυση κεφαλαίων από την iSun θα μας επιτρέψει να υπερδιπλασιάσουμε τον αγωγό ανάπτυξης του έργου μας τους επόμενους 12 μήνες», αναφέρει ο Chad Farrell, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Encore Renewable Energy. «Η ανάπτυξη πρόσθετων λύσεων αποθήκευσης ηλιακής και ηλιακής + κλίμακας κοινότητας στα βορειοανατολικά και σε άλλες στρατηγικές αγορές υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη εργασία μας για να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια ισχυρή οικονομία καθαρής ενέργειας που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές χαμηλού κόστους, χωρίς άνθρακα».

Schreibe einen Kommentar