Η Greenbacker επενδύει στην Commercial Solar+Storage Platform της Sunrock DG

2
Η Greenbacker επενδύει στην Commercial Solar+Storage Platform της Sunrock DG

Greenbacker Development Opportunities Fund I LPη οποία παρέχει ευέλικτα κεφάλαια και τεχνική καθοδήγηση για εταιρείες καθαρής ενέργειας στο στάδιο της ανάπτυξης, πραγματοποίησε μια επένδυση σε Sunrock Distributed Generation (Sunrock DG), μια πλατφόρμα χρηματοδότησης και συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων για εμπορικά και βιομηχανικά (C&I) έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας σε όλη τη χώρα.

Η συνεργασία με την Greenbacker θα αυξήσει την ικανότητα της Sunrock DG να παρέχει χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΒ) που μεταβαίνουν στην ηλιακή ενέργεια. Θα επιτρέψει επίσης στη Sunrock DG να επεκτείνει τον αγωγό της για εμπορικά έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης μεσαίας αγοράς. Ιστορικά, η κάλυψη των αναγκών καθαρής ενέργειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν απαγορευτικά δαπανηρή.

Η Sunrock DG αναπτύσσει εμπορικά ηλιακά έργα μικρότερης κλίμακας που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, δήμους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της ηλιακής ενέργειας. Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, πολλές εταιρείες δεν κατάφεραν να προσφέρουν ελκυστικά χρηματοδοτικά προϊόντα τρίτων σε ιδιοκτήτες μεσαίας αγοράς. Τα ιδιόκτητα κριτήρια και η τεχνολογία αναδοχής της Sunrock DG, οι νέες πηγές χρηματοδότησης και το δίκτυο με περισσότερους από 100 συνεργάτες προγραμματιστών σε ολόκληρη τη χώρα της επιτρέπουν να προσφέρει σε αυτό το τμήμα της αγοράς τόσο χρηματοοικονομικά όσο και οικονομικά προϊόντα.

«Πιστεύουμε ότι η κατανεμημένη γενιά έχει μια εγγενώς μακριά ουρά, με τις καλύτερες ευκαιρίες και τις υψηλότερες αποδόσεις στο μικρότερο τμήμα της αγοράς», λέει ο Benjamin Baker, διευθύνων σύμβουλος της Greenbacker. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Sunrock DG για να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην ηλιακή ενέργεια C&I και να επιτρέψουμε στη Sunrock DG να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση για χαμηλού κόστους λύσεις καθαρής ενέργειας, ιδιαίτερα υπό το φως των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας».

«Η αγορά ηλιακής ενέργειας ήταν αναποτελεσματική στην εξυπηρέτηση εμπορικών πελατών της μεσαίας αγοράς τα τελευταία 20 χρόνια», δηλώνει η ιδρύτρια Claire Broido Johnson. «Μέσα από τη συνεργασία μας με την Greenbacker και το βαθύ δίκτυο συνεργατών μας για προγραμματιστές, ανυπομονούμε να φέρουμε πιο προσεκτικές χρηματοδοτικές δομές σε αυτό το υποεξυπηρετούμενο τμήμα της αγοράς».

Η Greenbacker Capital Management ίδρυσε το Greenbacker Development Opportunities Fund I LP το 2020 για να επενδύσει σε εταιρείες που επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη υποδομών.

Schreibe einen Kommentar